top of page

Manwal tal-Metodoloġiji Parteċipatorji għall-Impenn tal-Komunità fil-Litteriżmu Media

Il-manwal għandu l-għan li jesplora l-potenzjal tal-produzzjoni tal-midja għall-emanċipazzjoni tal-komunità u jipprovdi sett ta’ rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ edukazzjoni tal-midja b’metodoloġiji parteċipattivi.  Il-Flipbook jista' jinstab ukollhawn

bottom of page