top of page

Approċċ

Il-proġett jipprevedi l-iżvilupp tar-riżultati li ġejjin:

IO1 - An ingaġġToolkit tar-Riżorsi Inkorporati tal-Litteriżmu Diġitali u Mediali se jappoġġja adulti b'ħiliet baxxi biex jiżviluppaw ħiliet bażiċi ta' litteriżmu diġitali u medjatiku permezz ta' storyboards, rakkont tal-istejjer bil-vidjo u infografija.
 

IO2 - A magħmula apposta Programm ta' Taħriġ fis-Servizzli għandu l-għan li jħarreġ edukaturi adulti u komunitarji, u professjonisti mis-setturi tal-arti u l-kultura fl-iżvilupp ta’ ħiliet bażiċi ta’ adulti b’ħiliet baxxi permezz ta’ metodoloġiji bbażati fuq il-midja, jiġifieri r-rakkont tal-vuċi, l-istoryboard u l-vidjow.
 

1O3- InnovattivManwal tal-Metodoloġiji Parteċipatorji għall-Impenn tal-Komunità fil-Litteriżmu Mediali għandu l-għan li jesplora l-potenzjal tal-produzzjoni tal-midja għall-emanċipazzjoni tal-komunità u jipprovdi sett ta’ rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ edukazzjoni tal-midja b’metodoloġiji parteċipattivi.
 

104 - Il-MEDIA4ALL MOOCli se jippermetti aċċess sħiħ ta 'IO1, IO2 u IO3 f'unitajiet ta' daqs bite. Il-MOOC se jkun disponibbli b'xejn għal kull min irid jirreġistra mal-outputs intellettwali u r-riżorsi edukattivi MEDIA4ALL.
 

105- A li jqanqal il-ħsieb Dokument ta' Politikali se jipprovdi sett ta’ rakkomandazzjonijiet operattivi u ta’ politika bbażati fuq l-analiżi tar-riżultati tal-proġett transnazzjonali, għal dawk li jfasslu d-deċiżjonijiet u l-politika fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kultura tal-adulti. Tista' taqra d-Dokument ta' Politika sħiħ hawn:MT,FR,PT,SI,GR

Toolkit tar-Riżorsi Inkorporati tal-Litteriżmu Diġitali u tal-Media

Is-sett ta’ għodod se jappoġġja adulti b’ħiliet baxxi biex jiżviluppaw ħiliet bażiċi ta’ litteriżmu diġitali u medjatiku permezz ta’ storyboards, rakkont tal-istejjer bil-vidjo u infografija. Sej jkun disponibbli fir-rebbiegħa tal-2022.

bottom of page