top of page

Imsieħba

COJEP International  hija organizzazzjoni mhux governattiva li l-kwartieri ġenerali jinsabu fi Strasburgu, Franza. COJEP International għandha 15-il fergħa fil-Pajjiżi Ewropej. COJEP tiżviluppa strateġiji razzjonali biex issib soluzzjonijiet għal problemi globali fil-qasam tad-Drittijiet tal-Bniedem, id-Demokrazija, il-Ġlieda Kontra r-Razziżmu u d-Diskriminazzjoni, Djalogu Interkulturali u Edukazzjoni għaċ-Ċittadinanza. Il-COJEP għandu status parteċipattiv mal-Kunsill tal-Ewropa, l-UNESCO, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali. Huwa akkreditat mal-Parlament Ewropew, l-OSKE u l-OECD.
 

Websajt: https://cojep.com/ 

Proportional Message hija assoċjazzjoni li tappoġġja nies bi sfondi żvantaġġati permezz tal-iżvilupp ta’ valuri edukattivi umanistiċi. Inħeġġu lin-nies jidħlu f'attivitajiet ta' appoġġ soċjali, tagħlim u inklużjoni, li jinkludu l-attivitajiet kollha ta' monitoraġġ, appoġġ u riċerka. Aħna nimmiraw li nissodisfaw il-ħtiġijiet ta' migranti, refuġjati, u vittmi f'sitwazzjonijiet simili. Barra minn hekk, inħaddnu wkoll attivitajiet ta’ edukazzjoni miftuħa u azzjonijiet soċjali għal tfal, adoloxxenti, adulti u familji emarġinati. IProportional Message jorganizzaw attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ maħsuba għal żgħażagħ u adulti żvantaġġati u jwettaq bil-ħsieb li jakkwista u japprofondixxi l-għarfien u l-kompetenzi.”
 

Websajt: www.proportionalmessage.eu

PM.jpeg

SYNTHESIS Center for Research and Education  huwa organizzazzjoni pijuniera li tibda u timplimenta proġetti ta’ bidla soċjali pożittiva fl-oqsma tal-intraprenditorija, l-impenn ċiviku, il-litteriżmu diġitali u l-integrazzjoni tal-migranti. SYNTHESIS hija forsi l-istituzzjoni ewlenija fil-qasam tal-intraprenditorija soċjali fil-gżira. Waħda mill-istejjer ta’ suċċess tagħha hija t-twaqqif ta’ “Hub Nicosia,” ċentru ta’ ko-ħidma għal organizzazzjonijiet b’għanijiet kulturali, ambjentali u soċjali. SINTEŻI tipprovdi edukazzjoni mhux formali lil gruppi diversi u vulnerabbli bil-għan li tgħinhom jiksbu l-ħiliet li jeħtieġu biex jgħixu ħajja sodisfaċenti u produttiva. Fornitur tal-ETV, SYNTHESIS qed iwassal ukoll programmi ta’ taħriġ intraprenditorjali u ta’ ħiliet mhux vinkolanti, partikolarment lil nies f’riskju ta’ esklużjoni soċjali, inklużi tfal, nisa, migranti u refuġjati, individwi b’diżabilitajiet fit-tagħlim u emozzjonali, żgħażagħ u individwi qiegħda fit-tul.
 

Websajt: www.synthesis-center.org

Il-Birgu jinsab fin-naħa t’isfel ta’ Malta li jifforma parti minn reġjun żgħir imsejjaħ il-Kottonera, magħruf ukoll bħala t-Tliet Ibliet. Iż-żona tal-Kottonera hija medda residenzjali u industrijali b'popolazzjoni densa li fiha tarzni u attivitajiet oħra relatati mal-baħar. Mit-Tliet Ibliet, il-Birgu huwa l-eqdem u l-aktar importanti. Hija tinsab fuq peniżola, wieħed mill-ewwel siti abitati fil-Port il-Kbir. Il-Kunsill Lokali tal-Birgu stinka biex jindirizza l-bżonnijiet tal-komunità tiegħu billi jinvolvi ruħu f’firxa ta’ azzjonijiet, mill-preservazzjoni tas-sbuħija taż-żona permezz tal-indafa u r-rinnovament arkitettoniku sal-promozzjoni taż-żona permezz tal-użu tal-ICT. Il-Kunsill jaħdem bis-sħiħ biex jimmotiva lill-abitanti tiegħu biex ikunu responsabbli u jieħdu sehem attiv fil-wirt u l-kultura tal-belt. Huwa responsabbli li jtejjeb l-interessi tal-komunità filwaqt li jżomm b'mod sħiħ il-ħtiġijiet tal-individwi f'sitwazzjonijiet partikolari. Il-Belt tal-Birgu stabbiliet ruħha b’suċċess bħala destinazzjoni turistika kif ukoll ċentru kulturali. L-iżvilupp sostenibbli f’din il-lokalità tejjeb il-kwalità tal-ħajja kemm tar-residenti kif ukoll tat-turisti. L-involviment u l-kontroll tal-Komunità fuq l-iżvilupp affettwaw id-distribuzzjoni tal-pagi u l-kompromessi assoċjati maż-żieda fit-turiżmu. It-turiżmu sostenibbli għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tal-ambjent naturali kif ukoll l-istandards tal-għajxien tal-komunità lokali filwaqt li jqis l-ispejjeż ambjentali u soċjali.
 

Websajt: http://birgu.gov.mt

ZRC SAZU huwa wieħed miċ-ċentru ewlieni ta 'riċerka u edukazzjoni fis-Slovenja, prinċipalment fl-istudji umanistiċi u x-xjenzi soċjali, u waħda mill-istituzzjonijiet akkademiċi l-aktar prominenti fl-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk. Aktar minn tliet mitt riċerkatur jaħdmu fi tmintax-il istitut interkonness li jiffurmaw netwerk dinamiku ta’ riċerka transdixxiplinari. Ir-riċerka eċċellenti tagħhom tvarja mil-lingwistika sal-filosofija u mill-arkeoloġija sal-bijoloġija. Is-sejbiet tagħhom huma ta’ importanza tremenda għal fehim aħjar tal-fenomeni kulturali, soċjali u naturali fis-Slovenja u fid-dinja. Minbarra li jippubblikaw ir-riżultati tagħhom f'pubblikazzjonijiet akkademiċi, il-gruppi ta 'riċerka huma wkoll impenjati fil-ġbir tad-dejta, id-dokumentazzjoni u l-preżentazzjoni għal udjenzi barra mill-akkademja.
 

Websajt: www.zrc-sazu.si/en

bottom of page